NARZ─?DZIA DO BEZWI??ROWEJ OBR??BKI OTWOR??W i GWINT??W

 Naszym klientom oferujemy narz─?dzia do bezwiórowej obróbki otworów i gwintów.

Wiercenie termiczne ma zastosowanie wsz─?dzie tam, gdzie mamy do czynienia z zamkni─?tymi profilami (mo??liwo??─? monta??u bez u??ycia nakr─?tki)
oraz we wszystkich przypadkach, w których chcemy wykona─? gwint w stosunkowo cienkim materiale, np. bezpo??rednio w blachach.

W swojej ofercie posiadamy równie?? gniotowniki do wykonywania gwintów metod─? plastyczn─?. Tak wykonane gwinty osi─?gaj─? wi─?ksze wytrzyma??o??ci mechaniczne
w porównaniu z gwintami wykonywanymi tradycyjn─? metod─? skrawania.

Prowadzimy sprzeda?? past do wiercenia termicznego, oleju do wygniatania gwintów, oprawek oraz tulejek wiertarskich.
Wspó??pracujemy w tym zakresie z belgijsk─? firm─? UNIMEX.

Zapraszamy do wspó??pracy.