MechaTronic istnieje na rynku od 2010 roku.

Jesteśmy firmą inżynierską, która powstała dzięki współpracy ludzi
z dużym bagażem doświadczeń zawodowych, nabytych podczas
długoletniej pracy w działach technicznych oraz w służbach
utrzymania ruchu w dużych zakładach przemysłowych.

WIĘCEJ